Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Dobranowicach

Wymagania edukacyjne 7 Muzyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VII

MAŁGORZATA WINKOWSKA

„Lekcja muzyki”- WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

 

Uczeń:

Uczeń:

Lekcja, na której uczniowie i nauczyciel spotykają się po wakacjach oraz przypominają sobie zasady współpracy na lekcjach muzyki i kryteria oceniania. Piosenka Co nam w duszy gra umożliwia muzyczne rozpoczęcie roku. Gra „Wędrujące kubki” i ćwiczenia taneczne są dla uczniów okazją do wspólnej zabawy po wakacjach.

 • wykonuje w grupie piosenkę Muza, muzyka,
 • w grupie śpiewa scatem melodię z Marsza tureckiego W.A. Mozarta,  - wymienia poznane techniki wokalne.
 • wykonuje solo piosenkę Muza, muzyka,
 • śpiewa scatem solo melodię z Marsza tureckiego W.A. Mozarta,  - wymienia techniki wokalne i je charakteryzuje, - wykonuje beatbox.

- wykonuje w grupie piosenkę Za górami, za lasami (każdy głos osobno), - gra w grupie melodię Za górami, za lasami (każdy głos oddzielnie), - używa terminów związanych z muzyką jedno- i wielogłosową.

 • wykonuje w grupie piosenkę Za górami, za lasami (w wielogłosie),
 • gra w grupie melodię Za górami, za lasami (w wielogłosie), - wyjaśnia znaczenie terminów związanych z muzyką jedno- i wielogłosową.

- wymienia niekonwencjonalne instrumenty i mechanizmy grające, - gra w grupie Kołysankę J. Brahmsa.

- omawia niekonwencjonalne instrumenty i mechanizmy grające, - gra solo Kołysankę J. Brahmsa.

 • śpiewa w grupie piosenkę Maestro szkolnych nut,
 • gra w grupie utwór Plaisir d’amour, - wyjaśnia, kim jest wirtuoz.
 • śpiewa solo piosenkę Maestro szkolnych nut,
 • gra solo utwór Plaisir d’amour, - wymienia znanych wirtuozów.

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności za pomocą zadań i ćwiczeń.

     

 

- gra w grupie refren piosenki Słodkiego, miłego życia, - wymienia instrumenty elektryczne i elektroniczne.

 • gra solo refren piosenki Słodkiego, miłego życia, - odróżnia instrumenty elektryczne od elektronicznych,
 • omawia działanie instrumentów elektrycznych i elektronicznych.

 

 • wykonuje w grupie piosenkę Czterdzieści słów,
 • gra w grupie melodię Amazing Grace,
 • wymienia różne rodzaje muzyki,
 • charakteryzuje poznane style muzyczne.
 • wykonuje solo piosenkę Czterdzieści słów,
 • gra solo melodię Amazing Grace,
 • rozpoznaje omawiane rodzaje muzyki i style muzyczne.
 • wykonuje w grupie piosenkę Idą leśni,
 • gra w grupie melodię piosenki Deszcz, jesienny deszcz (pojedynczy głos),
 • realizuje akompaniament perkusyjny do piosenki Deszcz, jesienny deszcz.
 • wykonuje solo piosenkę Idą leśni,
 • gra w grupie melodię piosenki Deszcz, jesienny deszcz (w dwugłosie),
 • układa akompaniament perkusyjny do piosenki Deszcz, jesienny deszcz.
 • śpiewa unisono piosenkę Alfabet,
 • gra w grupie fragment utworu Eine kleine Nachtmusik, - wyjaśnia, na czym polega styl galant.
 • śpiewa piosenkę Alfabet w dwugłosie,
 • gra solo fragment utworu Eine kleine Nachtmusik,
 • rozpoznaje utwory utrzymane w stylu galant.
 • śpiewa w grupie Odę do radości, - gra w grupie Odę do radości,
 • wymienia tytuły utworów L. van Beethovena.

 

 • śpiewa solo Odę do radości, - gra solo Odę do radości,
 • opowiada o życiu i twórczości L. van Beethovena.

 

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności za pomocą zadań i ćwiczeń.

 • śpiewa w grupie kolędy: Cicha noc, Niech Bóg dziś pokój ześle wam
 • gra w grupie kolędy: Cicha noc, Niech Bóg dziś pokój ześle wam.

- śpiewa solo kolędy: Cicha noc, Niech Bóg dziś pokój ześle wam, - gra solo kolędy: Cicha noc, Niech Bóg dziś pokój ześle wam.

 • śpiewa w grupie piosenkę Zimowy cudny świat,
 • gra w grupie utwory White Christmas i Joy to the World.
 • wykonuje solo piosenkę Zimowy cudny świat,
 • gra solo utwory White Christmas i Joy to the World.
 • wykonuje w grupie piosenkę Rozkołysz pieśnią świat,
 • rozpoznaje muzykę kameralną i wymienia przykłady zespołów kameralnych.

 

 • wykonuje solo piosenkę Rozkołysz pieśnią świat,
 • charakteryzuje muzykę kameralną i omawia jej aparat wykonawczy.

 

- wykonuje w grupie piosenkę W orkiestrze, - wymienia rodzaje orkiestr.

 • wykonuje solo piosenkę W orkiestrze
 • charakteryzuje poszczególne typy orkiestr.
     

 

 • gra temat i jedną wariację z utworu J. Bogackiego Wariacje na temat „Ody do radości”,
 • omawia formę wariacji.
 • gra cały utwór J. Bogackiego Wariacje na temat „Ody do radości”,
 • wyjaśnia, na czym polega tworzenie kolejnych wariantów tematu muzycznego.

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności za pomocą zadań i ćwiczeń.

 • wykonuje w grupie pieśń Życzenie, - gra w grupie Serenadę F. Schuberta,
 • wyjaśnia, na czym polega styl brillant.
 • wykonuje solo pieśń Życzenie,
 • gra solo Serenadę F. Schuberta,
 • wymienia polskich kompozytorów romantycznych (innych niż  F. Chopin i S. Moniuszko).

 

 • gra melodię pieśni Wiosna,
 • wymienia utwory F. Chopina.
 • gra fragment utworu F. Chopina Mazurek F-dur,
 • omawia twórczość F. Chopina i wymienia utwory kompozytora.
 • śpiewa piosenkę Pamięć w nas (I głos w refrenie),
 • tańczy krok podstawowy poloneza i wykonuje figury tego tańca, - wymienia cechy charakterystyczne poloneza.
 • śpiewa piosenkę Pamięć w nas (II głos w refrenie),
 • wyjaśnia, na czym polega opracowanie artystyczne muzyki (stylizacja), i podaje konkretne przykłady stylizacji.
 • wykonuje w grupie pieśń Prząśniczka,
 • gra w grupie melodię pieśni Prząśniczka,
 • wymienia utwory 

S. Moniuszki,

- omawia formę opery z wykorzystaniem poznanych terminów.

 • wykonuje solo pieśń Prząśniczka,
 • gra solo melodię pieśni Prząśniczka,
 • omawia twórczość 

S. Moniuszki i wymienia utwory kompozytora,

- podaje tytuły najbardziej znanych oper i wskazuje ich twórców.

 • gra w grupie temat Odetty z baletu Jezioro łabędzie,
 • omawia formę baletu z wykorzystaniem poznanych terminów.
 • gra solo temat Odetty z baletu Jezioro łabędzie,
 • wymienia tytuły najbardziej znanych baletów i wskazuje ich twórców.

 

 

 

 

 

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności za pomocą zadań i ćwiczeń.

 • wykonuje w grupie piosenkę Wrażenia,
 • omawia najbardziej charakterystyczne zjawiska w muzyce XX w.
 • wykonuje solo piosenkę Wrażenia,
 • omawia twórczość najważniejszych przedstawicieli muzyki XX w.
 • śpiewa w grupie piosenkę Pędzą konie,
 • gra w grupie melodię piosenki Hej, Zuzanno!,
 • realizuje ostinato rytmiczne do refrenu piosenki Pędzą konie,
 • śpiewa solo piosenkę Pędzą konie,
 • gra solo melodię piosenki Hej, Zuzanno!,
 • rozpoznaje utwory reprezentujące muzykę folk i country,
 • wykonuje układ taneczny w stylu country,
 • omawia charakterystyczne cechy muzyki folk i country, - wymienia rodzaje akompaniamentu.

- wymienia rodzaje akompaniamentu i je omawia z wykorzystaniem poznanych terminów.

 

 • śpiewa w grupie piosenkę Szalony jazz,
 • wykonuje kanon Swingowy rytm,
 • gra w grupie melodię Jericho, - omawia muzykę jazzową.
 • wykonuje solo piosenkę Szalony jazz,
 • gra solo melodię Jericho,
 • charakteryzuje muzykę jazzową z wykorzystaniem poznanych terminów oraz wymienia najsłynniejszych jazzmanów.  
 • wykonuje w grupie piosenkę To jest rock and roll,
 • omawia zagadnienia dotyczące muzyki rozrywkowej.
 • wykonuje solo piosenkę To jest rock and roll,
 • charakteryzuje różne rodzaje muzyki rozrywkowej.

 

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności za pomocą zadań i ćwiczeń.

     

 

KRYTERIA OCENIANIA MUZYKA KLASA VII

  Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o:

 • program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej wydawnictwa „Nowa Era”  
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania

  I. KONTRAKT Z UCZNIAMI

 • Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki bierze się przede wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia.
 • Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia.
 • Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. W uzasadnionych przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, nauczyciel ma prawo odstąpić od tego wymogu i poinformować o tym uczniów.
 • Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem.
 • W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje trzy ostatnie lekcje nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. o           Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu kompleksowego znajomości materiału zrealizowanego w czasie całego semestru, informując uczniów o terminie i zakresie materiału, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

o Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, gry na instrumencie, śpiewu na najbliższej lekcji.

 • Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy artystyczne.

1.Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu w pięciolinię, który podlega     ocenie cząstkowej.

2. Uczeń ma prawo:

 • być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze/ każde kolejne nieprzygotowanie  to ocena niedostateczna. ;
 • podjąć jednorazową próbę poprawy oceny niedostatecznej, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę spowodowały.
 • poprawić niedostateczną ocenę /na semestr lub roczną/ uczeń przedstawia zeszyt przedmiotowy /uzupełniony/, zalicza wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału w tym np. teksty piosenek.

ñ  

            II.OBSZARY AKTYWNOSCI

Na lekcjach muzyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Ekspresja muzyczna:   

Ø Śpiew, jako źródło przeżyć estetycznych

 • Muzyczne ćwiczenia improwizacyjne, jako forma zaspokojenia potrzeby aktywności i pobudzania myślenia twórczego.
 1. Rozwijanie wyobraźni i zdolności muzycznych:
  • Kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwienie na dynamikę, tempo i artykulację
  • Rozwijanie słuchu wysokościowego, barwowego i harmonicznego
  • 3. Kształcenie percepcji i estetycznych przeżyć muzycznych:
  • Brzmienie i środki wykonawcze: głosy, instrumenty, zespoły
  • Zasady tworzenia muzyki 
  • Treści i funkcje muzyki
  • Odczucie stylu muzycznego

III. POZIOM WYMAGAŃ

Ocena wyników nauczania w przedmiocie muzyka jest szczególna ze względu na duże różnice uzdolnień uczniów. Uwzględniać należy realne osiągnięcia ucznia oraz jego postawę wobec stawianych zadań i pracę wkładaną w ich wykonanie.

IV. NARZĘDZIA POMIARU

 • Sprawdzian wiadomości – w zależności od potrzeb
 • o Odpowiedź ustna – może być jedna w semestrze
 •  o Praca domowa – co najmniej jedna w semestrze.
 •   Aktywność ucznia na lekcji 
 • Aktywność ucznia pozalekcyjna

 

 

      V. KRYTERIUM OCENIANIA

Kryteria ocen z przedmiotu  MUZYKA  

Wymagania wykraczające (W) na stopień CELUJĄCY:

Oceną tę może otrzymać uczeń, który jest zawsze aktywny, twórczy, stale poszukujący, przewyższający pomysłowością i wiedzą , która wykracza poza program nauczania innych uczniów. Jego praca na lekcjach charakteryzuje się indywidualizmem. Cechuje go twórczy niepokój, dociekliwość, inicjatywa, wiedza. Stopień ten może również otrzymać uczeń, który spełnia wymogi odpowiadające wymaganiom dopełniającym (D) na stopień bardzo dobry, ale aktywnie uczestniczy w artystycznym życiu szkoły, bądź reprezentuje szkołę w konkursach.

Wymagania dopełniające (D) na stopień BARDZO DOBRY:

Ocenę tę  otrzymuje uczeń, który jest zawsze przygotowany do lekcji. Chętnie pracuje, stara się uzyskać jak najlepszy efekt. Cechuje go pilność, zaangażowanie, staranie o zdobycie wiedzy i własny rozwój. Posiada i potrafi wykorzystać w dowolnym momencie wiedzę z zakresu programu nauczania.  

Wymagania rozszerzające ( R ) na stopień DOBRY:

 Ocenę tę otrzymuje uczeń, który z reguły jest przygotowany do lekcji . 

Nie zawsze posiada wystarczającą wiedzę na wykonanie określonego zadania. Niechętnie poszukuje nowych rozwiązań określonego zadania.

Cechuje go poprzestawanie tylko na dobrym efekcie starań. Od czasu do czasu wykazuje inicjatywę i pomysłowość

Wymagania podstawowe (P) na stopień DOSTATECZNY:

Stopień ten otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę nieusystematyzowaną, niechętnie objawia aktywność, wkłada przy tym minimum wysiłku. Zadowala go fakt wykonania pracy a nie jej jakość. Nie dba o swój rozwój i nie dąży do pogłębiania i usystematyzowania wiedzy.

Wymagania konieczne (K) na stopień DOPUSZCZAJĄCY:

Stopień ten otrzymuje uczeń, który  w niewielkim stopniu posiadł wiedzę z programu nauczania. Jest nieaktywny i niesystematyczny, rzadko wykazuje ochotę do pracy.

Wymagań koniecznych nie spełnia uczeń, który nie jest zaangażowany na lekcjach (mimo wysiłku i starań nauczyciela).Wykazuje zupełne lekceważenie wobec swojego rozwoju i przedmiotu. 

Nie posiada żadnej wiedzy z przedmiotu. Stopień  NIEDOSTATECZNY

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny